Hem Om mig Texter
Predikningar Föredrag Dikter Blandat Berättelser

Ögonblicket 

Ögonens stillhet

genomträngde den vita brödskivan

och såg.

Vördnadsfullt smakade blicken den evighet

bara ödmjukheten känner

och förmår skönja.

Stunden hade ingen början och inget slut,

den var en outplånlig del av det ögonblick

som kallas liv.

Brödet krossades mekaniskt i syndarens käft

tillintetgjordes

förenades med orenheten

men bestod.

Maria-och-Jesus-ikon.jpg

Prästsidan.se

Pär-Magnus Möllers hemsida

Dagens Bibelord